Prijs Landelijke Clientenraad

Jury rapport 1e prijs van de cliëntenraad verslavingszorg:

De Landelijke Cliëntenraad Verslavingszorg heeft haar halfjaarlijkse wisseltrofee zijnde de aanmoedigingsprijs met weergave van De Kleine Kikker uitgereikt aan de Verslavingsdeskundige Pim Bekker van Alcoholconsulent.nl. De prijs is toegekend voor het essay dat Bekker geschreven heeft als afsluiting van de opleiding minor verslavingskunde. Bekker ontving de wisseltrofee van de gezamenlijke cliëntenraden in Nederland voor het hoge karakter van ervaringsdeskundheid dat sterk doorklonk in het essay. De uitreiking vond plaats aan de Hogeschool Windesheim Zwolle tijdens een feestelijke afsluiting van de minor Verslavingskunde.

De aanmoedigingsprijs heeft in de verslavingservaringdeskundigheidsbeweging als symbool veel prestige. Hij vertegenwoordigt de emancipatoire gedachte achter deze prijs. Namelijk dat door het bewust inzetten van kennis en kracht veranderingen in het bestaan van verslaafden en de zorg erom heen bewerkstelligd kunnen worden. De oorspronkelijk Kikkerprijs, de grote, een bronzen beeld met plaquette, die halfjaarlijks wordt uitgereikt aan de zich het beste ontwikkelende clientenraad. Hij is met name bedoeld als waardering voor inzet, ideeën, initiatieven, projecten en geboekte resultaten. Deze wisselprijs, de Kleine Kikker, is door de gezamenlijke cliëntenraden verslavingszorg bedoeld als stimulans voor studenten om zich in, of zoals in dit geval vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen.

De Kleine Kikker werd voor het eerst uitgereikt. Evenals zijn grote broer is dit ook een wisseltrofee, een foto met de tekst die bij het symbolische amfibie hoort.
Bekker’s stellingname in het essay gaat uit van het idee dat de eigen (beslis)kracht van de verslaafde de basis van zijn/haar herstel vormt. Herstel is daarmee een persoonlijk proces, dat mensen met verslavingsproblemen kunnen aangaan, om weer controle over het bereiken van concrete doelen en zingeving in hun eigen leven te verwerven. Herstel is zo een individuele zaak.

De principiële nadruk in zijn werkwijze ligt op het zelf ontwikkelen van een levensperspectief en het zelf maken van keuzes. Denken vanuit dit herstel, op een competentiegerichte manier, is een perspectief dat meer en beter ingesloten zal moeten worden in de ontwikkeling van de verslavingszorg.

Pim Bekker combineert dit in zijn werkwijze. Zijn authenciteit, als ervaringsdeskundige, combineert hij met professionele vakkennis als invalshoek in het herstel van cliënten. Zonder die inzet is geen vitaliteit bij cliënten mogelijk. Dit betekent een omkering van opvattingen over taakuitoefening en vraagsturing in de verslavingszorg.

Voor de verslavingszorg betekent dit dat het veralgemeniseren van het herstelproces onmogelijk is. Het beperkt de mogelijkheid om het in getallen te bepalen, te kwantificeren en bemoeilijkt daarmee samenvallende reducties. De herstelgedachte daagt beleidsmakers, zorgverleners en anderen daarom uit om kwalitatieve veranderingen aan te brengen in hun dienstverlening, waardoor het individuele herstel voorop komt te staan bij de aanpak van een verslaving en niet slechts de aanpak van de symptomatiek.

De (kouwe) Kikker prijs is op grond hiervan aan hem uitgereikt.

Namens:
Landelijke Cliëntenraad Verslavingszorg

G. de Haan

Be Sociable, Share!
Neem deel aan mijn blogs en help uzelf een handje verder.

Neem contact met mij op 06-26787473

Tot 22.00 uur en ook gesprekken in weekend en avonden